Cầu thang đúc sẵn

Thi công cầu thang cho một ngôi nhà hay tòa nhà theo phương pháp truyền thống là rất phức tạp và tốn kém. Để giải quyết vấn đề trên, Bê Tông Phương Bắc đã cho ra sản phẩm “Cầu thang bê tông đúc sẵn” dự ứng lực cường độ cao.
Cầu thang đúc sẵn vơi đặc điểm: Thi công nhanh, đáp ứng được tiến độ mọi công trình, kiểm soát được chất lượng, sử dụng ít nhân công, không phải hoàn thiện.

Kích thước và số bậc thang theo yêu cầu và thiết kế của của từng công trình