string(113) "Smarty error: problem writing temporary file '/home/betongphuongbac/public_html/tmp/templates_c/wrt5defc63b5df93'"

Ống cống bê tông đúc sẵn D600

Tiêu chuẩn thiết kế:

Ống cống D600 được sản xuất bằng công nghệ rung ép

Cống tròn bê tông cốt thép được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn:

- 22TCN-272-05- Tiêu chuẩn thiết kế cầu

- AASHTO LRFD 2002 _ Tiêu chuẩn Thi công

- TCVN9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước

- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 6288:1997 (ISO 1992): Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;

- TCVN 9391:2012: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông và BTCT toàn khối TCVN4453-87 và các tiêu chuẩn ngành liên quan;

Cống có chiều dài: 2500mm

Đường kính trong: 600mm

Chiều dày thành cống: 80 mm

Cốt thép: 12.65 kg

 

Bê tông: 0,477 m3

 

Khối lượng: 1144.8 kg

cống hộp bê tông, cong hop be tong

cống hộp bê tông, cong hop be tong