Ép thí nghiệm cống hộp H1200 x 1200

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và kiểm soát tốt quá trình chế tạo sản phẩm cống và cấu kiện bê tông tại Công ty. Ngày 19/10/2018 tại nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty CP Bê Tông Phương Bắc. Trung Tâm chứng nhận phù hợp Quacert - Thuộc Tổng cục quản lý và đo lường đã tiến hành đánh giá chứng nhận lần đầu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại Bê Tông Phương Bắc.

Quá trình đánh giá, đoàn đã ghi nhận những cam kết của Công ty trong việc duy trì hệ thống, cải tiến liên tục hệ thống quản lý và không ngừng phát huy hiệu quả những mặt mạnh của hệ thống.

Hồ sơ hệ thống và các nguồn lực của Công ty đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu tại chỗ và thực hiện việc thí nghiệm ép cống hai cạnh đối với cống hộp H1200 x 1200 bằng máy ép thủy lực 40 tấn của Công ty. Máy ép đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và đáp ứng đủ yêu cầu của công tác thí nghiệm.