Thử nghiệm ép cống tròn

Ngày 6/11/2018, tại Công ty CP Bê tông Phương Bắc, Trung tâm chứng nhận phù hợp - Quacert thuộc Tổng Cục Đo lường tiêu chuẩn Việt Nam đã tiến hành ép thử nghiệm độ chịu tải của cống tròn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 9113-2012.
Công tác thử nghiệm được tiến hành theo quy định về khả năng chịu tải của tiêu chuẩn TCVN9113-2012.
Thử nghiệm được áp dụng trên 3 mẫu sản phẩm được chọn ngẫu nhiên phù hợp với từng cấp tải:
Cống D600 thiết kế cấp tải TC
Cống D800 thiết kế cho cấp tải T
Cống D1000 thiết kế cho cấp tải C
Đoàn kiểm tra tiến hành ép thử nghiệm từng cống theo phương pháp thử 3 lần:
Lần 1 cấp lực tại 10%/lực tối đa
Lần 2 cấp lực tại 70%/lực tối đa
Lần 3 cấp lực tại 100% lực tối đa đến phá hủy
Kết quả ép Cống của Bê Tông Phương Bắc đạt yêu cầu thiết kế và đạt mức chịu tải cho phép
Liên hệ đặt hàng: 0947881181
Cống bê tông có bán tại: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa,…
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC
Địa chỉ: Tổ Hỏa - Lý Thường Kiệt - Yên Mỹ - Hưng Yên
website: http://betongphuongbac.vn