Hào kỹ thuật

Giải pháp hữu ích đề cập đến hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn dùng trong các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm các đốt hào kỹ thuật được nối với nhau bằng mối nối âm dương, khe mối nối được chèn bằng vữa xi măng mác cao, mỗi đốt hào được chia thành các ngăn phụ thuộc vào số lượng công trình ngầm cần lắp đặt của mỗi khu vực đô thị. Nắp trên của hào là 2 tấm đan bê tông cốt thép chịu lực, dùng để tránh nước chảy từ bên ngoài vào bên trong hào, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại vừa đảm bảo tính bền vững của kết cấu hào thoát nước.

Liên hệ: 0947 8811 81

http://betongphuongbac.vn

Hào kỹ thuật

cống thoát nước, rãnh thoát nước

 

 

Cống hộp bê tông

Hào kỹ thuật