string(113) "Smarty error: problem writing temporary file '/home/betongphuongbac/public_html/tmp/templates_c/wrt5defc9b92a537'"

Hào kỹ thuật bê tông đúc sẵn

Hào kỹ thuật phục vụ dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông.

Hào kỹ thuật được sản xuất theo thiết kế của khách hàng;

Bê tông Mác 300

Cốt thép CB300-V hoặc CB 400-V

Cấp tải VH và HL

Nắp hào được đúc bằng bê tông mác 300, cốt thép CB300-V hoặc CB400-V

 

Liên hệ mua hàng:

CÔNG TY CỔ PHÂN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: Tổ Hỏa - Lý Thường Kiệt - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tel: 0947881181

http://betongphuongbac.vn