Hội viên Hội Bê Tông Việt Nam

Ngày 18 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Viện Vật Liệu xây Dựng đã diễn ra buổi lễ kết nạp Hội viên mới của Hội Bê Tông Việt Nam. Đợt kết nạp lần này có 5 thành viên trong đó có Công ty Cổ Phần Bê Tông Phương Bắc.

Với định hướng phát triển của Bê tông Phương Bắc là trở thành doanh nghiệp chuyên ngành Bê Tông, phát triển chuyên sâu vào những sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn có chất lượng cao và tính ứng dụng thực tế. Với việc tham gia Hội Bê Tông Việt Nam, Bê Tông Phương Bắc muốn học hỏi, tìm kiếm những cơ hội hợp tác để phát triển những sản phẩm bê tông mới nhằm thay thế các loại vật liệu khác và góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Các sản phẩm Bê tông Phương Bắc đang thực hiện gồm: Cống hộp, cống tròn, ống cống thoát nước, hố ga đúc sẵn, tấm tường, cọc, cọc ván, hào rãnh bê tông, cầu thang đúc sẵn,

BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC - VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

http://betongphuongbac.vn

CÁC TIN KHÁC