Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính thưa qúy khách hàng!

Công ty Cổ phần Bê Tông Phương Bắc trân trọng thông báo. Kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, bà Phạm Thúy Hạnh sẽ thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay cho bà Phạm Thúy Hạnh kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2018.

Trân trọng thông báo!

http://betongphuongbac.vn

Tel: 0947881181

 

CÁC TIN KHÁC