Đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

 

Ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Bê tông Phương Bắc đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ chứng nhận "Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận phù hợp TCVN 9116-2012 cho sản phẩm cống hộp và chứng nhận phù hợp TCVN 9113-2012 cho sản phẩm cống tròn".

Từ tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Bê Tông Phương Bắc đã tiến hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trải qua nhiều đợt kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá  Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp - Quacert thuộc Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận phù hợp TCVN 9116-2012, TCVN 9113-2012.

 

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO này sẽ giúp cho Công ty Bê Tông Phương Bắc kiểm soát tốt các quá trình sản xuất và làm việc một cách hiệu quả hơn. Từ đó, có thể đánh giá chính xác các sản phẩm thong qua các công cụ kiểm soát và đo lường.

Đồng thời, khi các sản phẩm của công ty được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN hiện hành sẽ đảm bảo được chất lượng và hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chủ đầu tư, các công trình, dự án.

Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty cam kết trong thời gian tới Công ty Phương Bắc sẽ nghiêm túc thực hiện và không ngừng cải tiến ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này.

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận phù hợp TCVN 9116:2012

 

P.B.C

CÁC TIN KHÁC