Kích thước và sai lệch kích thước cống hộp bê tông đúc sẵn

Kích thước và sai lệch kích thước cống hộp bê tông đúc sẵn

Kích thước danh nghĩa

Kích thước danh nghĩa của cống hộp bê tông cốt thép đơn và đôi đúc sẵn được quy định ở bảng dưới đây

Kích thước trong đốt cống

Chiều dày thành cống

Chiều dài hiệu dụng đốt cống

(G x A)

(B)

(D)

1 000 x 1 000

120

1 200

1 200 x 1 200

120

1 200

1 600 x 1 600

160

1 200

1 600 x 2 000

200

1 200

2000 x 2000

200

1200

2500 x 2500

250

1200

3000 x 3000

300

1200

2(1600 x 1600)

160

1200

2(1600 x 2000)

200

1200

2(2000 x 2000)

200

1200

2(2500 x 2500)

250

1200

2(3000 x 3000)

300

1200

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm có kích thước khác được sản xuất theo thỏa thuận giữa cơ sở sản xuất và khách hàng.

 

Sai lệch kích thước đốt cống

Sai lệch kích thước tiết diện, chiều dày thành cống và chiều dài đốt cống được quy định trong bảng dưới và các sai lệch cho phép được nhà sản xuất công bố và thông báo cùng với kích thước danh nghĩa. Các sai lệch kích thước khác được quy định theo Phụ lục A và Phụ lục B.

Bảng sai số Sai lệch kích thước tiết diện, chiều dày thành và chiều dài đốt cống

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước danh ngha

Sai lệch kích thước tiết diện

Sai lệch chiều dày thành đốt cng

Sai lệch chiều dài đốt cng

1 000 x 1 000

± 5

± 3

± 5

1 200 x 1 200

± 5

± 3

± 5

1 600 x 1 600

± 5

± 3

± 5

1 600 x 2 000

±5

± 3

± 5

2 000 x 2 000

±5

± 3

± 5

2 500 x 2 500

± 10

± 5

± 5

3 000 x 3 000

± 10

± 5

± 5

2 (1 600 x 1 600)

± 5

± 3

± 5

2 (1 600 x 2 000)

± 5

+ 3

± 5

2 (2 000 x 2 000)

± 5

± 3

± 5

2 (2 500 x 2 500)

± 10

± 5

± 5

2 (3 000 x 3 000)

± 10

± 5

± 5

 

Cống hộp 2mx2m

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Cống hộp đúc sẵn Phương Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC chuyên sản xuất các loại cống hộp tốt nhất tại khu vực phía bắc bằng công nghệ rung bàn, rung va cho ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Liên hệ mua hàng: 0947 8811 81

http://betongphuongbac.vn