Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Tên giao dịch: NORTHERN CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: P.B.C

Trụ sở Công ty: Hà Nội.

Nhà máy: Hưng Yên

Điện thoại: 0947881181

Website: http://betongphuongbac.vn

Email: betongphuongbac@gmail.com

Tài khoản: 1240202018520 tại NH NN&PTNT chi nhánh Hoàng Mai

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (Mã số Doanh nghiệp) số: 0900988752 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp tháng 03 năm 2016

Vốn điều lệ: 22.500.000.000 đồng(Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)