Ống cống bê tông và ngoại quan

Cống tròn bê tông: Yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật cho phép

* Độ phẳng đều của bề mặt

Bề mặt bên ngoài và bên trong của ống cống yêu cầu phẳng đều, không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5 mm.

Trên bề mặt ống cống không cho phép có các lỗ rộng có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 12 mm.

* Vỡ bề mặt

Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do tháo khuôn hoặc do quá trình thi công vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6 x Ddn) mm2, trong đó diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3 x Ddn) mm2. Ống cống cũng không được đồng thời có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của miệng cống.

* Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm, nhưng chiều rộng của vết nứt không được lớn hơn 0,1mm. Các vết nứt này có thể được sửa chữa bằng cách xoa hồ xi măng.

* Sự biến màu của bê tông ống cống

Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông ống cống, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong gỉ, thì ống cống đó không đạt yêu cầu chất lượng.

 

Cống tròn âm dương

 

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

Hố ga bê tông, hố ga thoát nước, hố ga thu

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC chuyên sản xuất các loại cống hộp, cống tròn tốt nhất tại khu vực phía bắc bằng công nghệ rung bàn, rung va cho ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Liên hệ mua hàng: 0947 8811 81

http://betongphuongbac.vn